Zakres i ceny usług ustalane są w drodze indywidualnych negocjacji z Klientem, a poniżej zamieszczamy jedynie przykładowe ceny.monety

Podane ceny nie zawierają podatku VAT i kształtują się już od:

  • 180,- zł   Ryczałt od Przychodów Ewidencjonowanych
  • 230,- zł    Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów
  • 35,- zł    Usługi kadrowo-płacowe (za każdą osobę zatrudnioną na umowę o pracę)

Powyższe ceny naszych usług są uzależnione od ilości pracy, jaką musimy poświęcić na obsługę danej firmy. Wpływ na to ma wiele czynników, między innymi: rodzaj ewidencji księgowej, ilość dokumentów w miesiącu, liczba zatrudnionych pracowników, profil działalności oraz forma prawna przedsiębiorstwa. Szczegółową wycenę przedstawiamy po uzyskaniu bliższych danych o firmie. Nie jest to propozycja wiążąca, ale stanowi punkt wyjścia do dalszych negocjacji.

Dbamy o wysoki poziom świadczonych przez nas usług, poprzez współpracę z wieloma specjalistami, dlatego nie możemy być najtańsi na rynku. Jednak nigdy nie zostawiamy Klienta w potrzebie i pomożemy w rozwiązaniu każdego problemu.

promocje

NOWA FIRMAoferta dla nowych przedsiębiorców – w okresie pierwszych 2 miesięcy rabat nawet do 50% od ustalonej stawki za obsługę, w zależności od zakresu i rozmiaru planowanej działalności.

POLEĆ „NAS” ZNAJOMYMoferta skierowana do dotychczasowych Klientów – każdy Klient, który poleci nasze biuro innemu przedsiębiorcy, z którym to podpiszemy umowę o współpracy, za jeden miesiąc obsługi zapłaci symboliczną złotówkę.

KLIENT przez INTERNETdla nowych Klientów, którzy podpiszą z nami umowę deklarując, że dotarli do nas przez naszą stronę internetową oferujemy 2 miesiące z 50% rabatem od stawki ustalonej w umowie.

PROBLEMY Z ZALEGŁOŚCIAMIproponujemy wyprowadzenie zaległości nawet z 25% rabatem, jeśli podpiszą Państwo z nami stałą umowę na prowadzenie księgowości.