Kompleksowa
Obsługa
Firmy

Biuro Rachunkowe stale poszerza swoją ofertę, aby umożliwić swoim klientom dostęp do usług wsparcia i promocji biznesu, na najwyższym poziomie

Oferta dopaskowana do Twoich potrzeb

Sprawdź co możemy dla Ciebie zrobić
W ramach współpracy oferujemy:
 • prowadzenie Podatkowych Ksiąg Przychodów i Rozchodów,
 • ryczałt od Przychodów Ewidencjonowanych,
 • pełną obsługę kadrowo-płacową.
Dodatkowo:
 • pomoc przy zakładaniu lub likwidacji działalności gospodarczej,
 • pomoc przy wyborze właściwej formy opodatkowania,
 • pomoc przy wyprowadzaniu zaległości w US i ZUS,
 • konsultacje w zakresie podatków i księgowości.
inessa warszawa obrazek wykresy ikony monety
Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
 • Bieżące księgowanie dowodów sprzedaży;
 • Sporządzanie miesięcznych zestawień Ewidencji VAT Zakupu oraz Ewidencji VAT Sprzedaży;
 • Sporządzanie comiesięcznych deklaracji oraz niezbędnych dowodów płatności za podatki; Sporządzanie deklaracji ZUS;
 • Prowadzenie Ewidencji Środków Trwałych oraz Ewidencji Wyposażenia;
 • Reprezentowanie Zleceniodawcy w Urzędach w zakresie otrzymanego upoważnienia;
 • Aktualizacje danych;
 • Rozwiązywanie bieżących problemów podatkowo – księgowych.
W ramach obsługi kadrowo - płacowej wykonujemy:
 • Comiesięczne sporządzanie list płac;
 • Obsługę zatrudnienia osób w ramach umów cywilnoprawnych (umowy zlecenie, umowy o dzieło);
 • Przygotowywanie niezbędnych dokumentów związanych z procedurą zatrudniania i zwalniania pracowników;
 • Sporządzanie i przesyłanie do ZUS deklaracji rozliczeniowych;
 • Sporządzanie druków ZUS RMUA dla każdego pracownika;
 • Przygotowanie gotówkowych dowodów wpłat lub przelewów wynagrodzeń na rachunki bankowe pracowników, sporządzanie przelewów dot. należności publicznoprawnych (ZUS, US);
 • Prowadzenie teczek osobowych dla każdego pracownika;
 • Pełna dokumentacja kadrowa – ewidencje urlopów pracowników, dokumentacje zwolnień od pracy (płatnych i niepłatnych), ewidencje świadczeń socjalnych, ewidencje świadczeń z ubezpieczenia społecznego, zdrowotnego;
 • Sporządzanie deklaracji PIT-4R;
 • Sporządzanie rocznych informacji o dochodach (PIT-11);
 • Sporządzanie zaświadczenia o zatrudnieniu i wysokości zarobków;
 • Sporządzanie sprawozdań do GUS;
 • Reprezentowanie płatnika w ZUS i Urzędzie Skarbowym oraz podczas kontroli;
 • Podstawowy zakres doradztwa w sprawach pracowniczych.
Podatkowa księga przychodów i rozchodów
 • Bieżące księgowanie dokumentów zakupów i sprzedaży;
 • Sporządzanie miesięcznych zestawień Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów, Ewidencji VAT Zakupu oraz Ewidencji VAT Sprzedaży;
 • Kontrola formalno-rachunkowa dowodów księgowych;
 • Sporządzanie comiesięcznych deklaracji podatku dochodowego PIT-5/5L oraz deklaracji VAT;
 • Sporządzanie deklaracji ZUS; Prowadzenie Ewidencji Środków Trwałych oraz Ewidencji Wyposażenia;
 • Reprezentowanie Zleceniodawcy w Urzędach w zakresie otrzymanego upoważnienia;
 • Aktualizacje danych;
 • Rozwiązywanie bieżących problemów podatkowo – księgowych.