laptopJesteśmy młodym, nowoczesnym zespołem profesjonalistów koncentrującym się na budowaniu sukcesu firmy Klienta. Dewizą naszej firmy jest pełne dostosowanie się do wymagań i potrzeb każdego Klienta, dlatego gwarantujemy Państwu rzetelność, fachowość, pełne zaangażowanie oraz życzliwość we wzajemnych relacjach. Działamy na podstawie wydanej przez Ministra Finansów Licencji Nr 1304/2003. Zgodnie z obowiązującymi przepisami jesteśmy ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej związanej z usługowym prowadzeniem księgowości. Praktyka uzyskana w prowadzeniu i rozliczaniu bardzo wielu podmiotów gospodarczych o różnym profilu działalności, pozwala na świadczenie usług księgowych na wysokim poziomie oraz zapewnia nawiązanie właściwej współpracy w zakresie rachunkowości i finansów.

Jako biuro swoje usługi realizujemy również w formie outsourcingu, czyli usług zewnętrznych, powszechnie stosowanych we wszystkich krajach.
Główną zaletą outsourcingu usług księgowych jest zmniejszenie kosztów przedsiębiorstwa ze względu na wszelkie koszty osobowe. Przy czym outsourcing zapewnia pełne poczucie bezpieczeństwa podatkowego zleceniodawcy, gdyż wykonawca zatrudnia pracowników z odpowiednimi kwalifikacjami, w celu wykonania usługi w sposób zgodny z przepisami i terminami oraz z należytą starannością.
Dodatkowo Biuro Rachunkowe ponosi pełną prawną i finansową odpowiedzialność za świadczenie usług. Gwarancją tego jest umowa zawarta pomiędzy zleceniodawcą a wykonawcą, która w szczegółowy sposób określa zakres oraz zasady i warunki współpracy.

Główne zalety prowadzenia księgowości przez Biuro Rachunkowe:

  • Klient nie musi nabywać drogiego oprogramowania i dbać o jego aktualizacje,
  • Klient nie musi prowadzić rekrutacji pracowników księgowości oraz ponosić kosztów ich wynagrodzeń – oszczędza swój czas i pieniądze,
  • Klient ponosi stałe koszty prowadzenia księgowości,
  • Klient przenosi odpowiedzialność za księgowość na zleceniobiorcę – Biuro Rachunkowe,
  • Klient ma zawsze wgląd w stan finansów i podatków przekazywanych w dogodnej dla niego formie.

kartka

Cenimy rozwój zawodowy i doskonalenie umiejętności, dlatego stale podnosimy swoje kwalifikacje uczestnicząc w szkoleniach zawodowych i kursach. Skomplikowane i dyskusyjne problemy rozwiązujemy przy współudziale współpracujących z nami kancelarii prawnych i audytorskich.

Świadcząc kompleksową obsługę, dbamy o całość powierzonych nam obowiązków w najdrobniejszych szczegółach. Bierzemy pełną odpowiedzialność za wykonaną pracę.

Naszą cechą nadrzędną jest profesjonalizm świadczonych przez nas usług oraz gwarancja poufności na każdym etapie działalności.